ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΑΤΙ


Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής απορρίφθηκε το θέμα εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο Μονομάτι

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 26 Μαρτίου (10η τακτική) για τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – vegetable oil, ισχύος 200 kw, στη θέση "Μονομάτι – Αχαρναί", θέλουμε να ενημερώσουμε τα εξής:

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΑΥΡΙΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ

Δείτε πως θα κινηθούν τα λεωφορεία, αύριο 25 Μαρτίου, σε Αχαρνές
Ενόψει των Εορταστικών Εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου ο ΟΑΣΑ ενημερώνει πως θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών:

Η ΙΛΕΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ‘21

Ο μοναχός Ιωσήφ Αγιορείτης που με τη σημαία του ευλογεί τους Ικάρους (βιντεο)

 
Χρόνια πριν, ο Ιωσήφ βρέθηκε στην Σκύρο για ένα τοπικό πανηγύρι. Εκεί επισκέφθηκε την αεροπορική βάση. Ένας από τους πιλότους των μαχητικών τον αναγνώρισε.

Ήταν ο καλόγερος στο μικρό κελί σε μια από τις κορυφές του Άθωνα πάνω από ένα «σημείο στροφής» όπως λέγεται στη γλώσσα της αεροπορίας.


Μετά την γνωριμία αυτή, ο ιπτάμενος κάθε φορά που περνούσε από το σημείο φρόντιζε να μειώνει το ύψος του χαιρετώντας με τον τρόπο του το μοναχό, κι εκείνος από την γη έκανε το ίδιο κουνώντας τα χέρια.

Μέχρι που μια μέρα ο μοναχός Ιωσήφ, πήρε μια τεράστια ελληνική σημαία. Ο χαιρετισμός πήρε άλλη χροιά.

Ο μοναχός την κυμάτιζε όσο πιο περήφανα και πανηγυρικά μπορούσε και ο πιλότος, σαν να υποκλινόταν στην Γαλανόλευκη έκανε μια χαμηλή διέλευση δίπλα ανταποδίδοντας την τιμή.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Κάτοικος του δήμου Αχαρνών καταγγέλλει παράνομη υλοτομία στην περιοχή μεταξύ Θρακομακεδόνων και Βαρυμπόμπης και εφιστά την προσοχή του κόσμο κατά την αγορά καυσόξυλων.

Πιο συγκεκριμένα ο αναγνώστης δήλωσε στο acharnes-news.gr, «κάθε πρωί στην περιοχή μεταξύ Θρακομακεδόνων και Βαρυμπόμπης πηγαινοέρχονται φορτηγά γεμάτα φρεσκοκομμένα πεύκα. Τις τελευταίες εβδομάδες, όποτε έχω βγει για βόλτα στην 
περιοχή ακούω κάθε φορά αλυσοπρίονα, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει ο καθένας τη ζημιά που έχει γίνει, κάνοντας απλά βόλτα στα γύρω χωράφια. Υπάρχουν μονοπάτια και δρόμοι που καθιστούν την πρόσβαση εύκολη για τους πεζούς αλλά και για τα αυτοκίνητα και φορτηγά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κομμένων δέντρων.

Στα χωράφια, τα οποία δεν είναι πάνω από 50 στρέμματα, έχουν κοπεί περισσότερα από τα μισά δέντρα ενώ κατά τις περσινές φωτιές, στην ίδια περιοχή, είχαν καεί αρκετά από αυτά. Η κατάσταση είναι παρόμοια και στις υπόλοιπες γύρω περιοχές και εκτός από αυτούς που κόβουν τα δέντρα με αλυσοπρίονα, υπάρχουν άλλοι τόσοι που αποτελειώνουν τα κομμένα κλαδιά και αφήνουν μόνο φύλλα στην περιοχή.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαρτίου 2015 - Δ´ Κυριακή των Νηστειών

 
Αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ γένος δὲν μπορεί κανεὶς να τὸ βγάλει μὲ τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία.
(Μαρκ. θ´ 17-31)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσ-ῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ῏Ω γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ῞Εως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;

῾Ο δὲ εἶπε· Παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κρᾶξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.
Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.
 
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, κάποιος ἄνθρωπος πλησίασε τὸν ᾿Ιησοῦ καὶ τοῦ εἶπε· «Διδάσκαλε, ἔφερα σ’ ἐσένα τὸν γιό μου, γιατὶ ἔχει μέσα του δαιμονικὸ πνεῦμα ποὺ τὸν κάνει ἄλαλο. Κάθε φορὰ ποὺ τὸν πιάνει, τὸν ρίχνει κάτω καὶ τότε βγάζει ἀφρούς, τρίζει τὰ δόντια καὶ μένει ξερός. Εἶπα στοὺς μαθητές σου νὰ διώξουν αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν». «῎Απιστη γενιά!» ἀποκρίθηκε ὁ ᾿Ιησοῦς.
«῝Ως πότε θὰ εἶμαι μαζί σας; Πόσον καιρὸ ἀκόμη θὰ σᾶς ἀνέχομαι; Φέρτε μου ἐδῶ τὸ παιδί». ᾿Εκεῖνοι τοῦ τὸ ἔφεραν. Μόλις τὸ πνεῦμα εἶδε τὸν ᾿Ιησοῦ, ἀμέσως τάραξε τὸ παιδί, κι ἐκεῖνο ἔπεσε καταγῆς καὶ κυλιόταν βγάζοντας ἀφρούς. «Πόσος καιρὸς εἶναι ποὺ τοῦ συμβαίνει αὐτό;» ρώτησε ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ. ᾿Εκεῖνος ἀπάντησε· «᾿Απὸ μικρὸ παιδί. Πολλὲς φορὲς μάλιστα καὶ στὴ φωτιὰ τὸν ἔριξε καὶ στὰ νερὰ γιὰ νὰ τὸν ἐξολοθρέψει. ᾿Αλλὰ ἂν μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας καὶ βοήθησέ μας». ῾Ο ᾿Ιησοῦς τοῦ εἶπε τοῦτο· «᾿Εὰν μπορεῖς νὰ πιστέψεις, ὅλα εἶναι δυνατὰ γι’ αὐτὸν ποὺ πιστεύει». ᾿Αμέσως τότε φώναξε δυνατὰ ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ καὶ εἶπε μὲ δάκρυα· «Πιστεύω, Κύριε! ᾿Αλλὰ βοήθησέ με, γιατὶ ἡ πίστη μου δὲν εἶναι δυνατή». Βλέποντας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα μ’ αὐτὰ τὰ λόγια· «῎Αλαλο καὶ κουφὸ πνεῦμα, ἐγὼ σὲ διατάζω· βγὲς ἀπ’ αὐτὸν καὶ μὴν ξαναμπεῖς πιὰ μέσα του». Βγῆκε τότε τὸ πνεῦμα, ἀφοῦ κραύγασε δυνατὰ καὶ συντάραξε τὸ παιδί. ᾿Εκεῖνο ἔμεινε ἀναίσθητο, ἔτσι ποὺ πολλοὶ ἔλεγαν ὅτι πέθανε. ῾Ο ᾿Ιησοῦς ὅμως τὸ ἔπιασε ἀπὸ τὸ χέρι του, τὸ σήκωσε, κι αὐτὸ στάθηκε ὄρθιο.
῞Οταν μπῆκε ὁ ᾿Ιησοῦς στὸ σπίτι, τὸν ρώτησαν οἱ μαθητές του ἰδιαιτέρως· «Γιατί ἐμεῖς δὲν μπορέσαμε νὰ βγάλουμε αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα;» Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε· «Αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ γένος δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ βγάλει μὲ τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία». ῎Εφυγαν ἀπὸ κεῖ καὶ προχωροῦσαν διασχίζοντας τὴ Γαλιλαία. Δὲν ἤθελε ὁ ᾿Ιησοῦς νὰ μάθει κανεὶς ὅτι περνοῦσε ἀπὸ κεῖ, γιατὶ δίδασκε τοὺς μαθητές του καὶ τοὺς ἔλεγε· «῾Ο Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου θὰ παραδοθεῖ σὲ χέρια ἀνθρώπων, ποὺ θὰ τὸν θανατώσουν· τὴν τρίτη ὅμως ἡμέρα μετὰ τὸν θάνατό του θ’ ἀναστηθεῖ».
 
πηγη: http://www.agioritikovima.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ελάτε να μας τα κουρέψετε!..Τα χρήματα λέμε! Τις καταθέσεις μας. Ελάτε να μας τις κουρέψετε!
     Να δούμε τί ακριβώς θα βρείτε.


     Απ' το 90% των πολιτών θα πάρετε εκείνο που σας έδειξε ο υπουργός των Οικονομικών.


     Απ' το υπόλοιπο 10%, πάρτε! Έτσι κι αλλιώς αυτοί έχουν. Και το σπουδαιότερο: δεν έχουν πληρώσει ποτέ! Κι αν έχουν πληρώσει θα είναι δυσανάλογα λίγο με αυτό που πληρώνουν οι υπόλοιποι!


     Γι αυτό χ@στήκαμε για τις απειλές σας ότι θα γίνει της Κύπρου, και άλλα φαιδρά και π@ύστικα του φλούφλη με την περμανάντ!


     Αλλά εκτίθεστε μόνοι σας για το πόσο παλιάνθρωποι είσαστε, και για το πώς εννοείτε την ''Ενωμένη Ευρώπη'', αφού την ίδια ώρα μας καλείτε να πληρώσουμε τους τόκους τού swap με την ονομασία ''Titlos'' της Goldman Sachs, που έμεινε ''ακούρευτο'' το 2012 όταν ληστεύατε δια του ''κουρέματος'' τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες (Χυδαίο χοντρικό, Παπαδήμιε,  πείτε αλεύρι: το Ειδικό Δικαστήριο σας γυρεύει!),
     ..και που στους οικονομικούς κύκλους είναι γνωστό ως ''αμαρτωλό'',
     ..αφού οργανώθηκε από την Goldman Sachs για να μπει η Ελλάδα στην ευρωζώνη καλλωπίζοντας  το αυξανόμενο χρέος της χώρας το 2001, βοηθώντας την έτσι να ανταποκριθεί στους κανόνες ένταξης! ( Κιτρινιάρη του εκσυγχρονισμού, Στουρνάρι, ΧριστοΔουλάκι, ακούτε το καμπανάκι του Ειδικού Δικαστηρίου;)

Ενίσχυση σε Ασθενοφόρα, Πολυκλινική και ΠΕΔΥ ζήτησε ο Κασσαβός από τον Υπουργό Υγείας 
Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουμπλή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Ο Δήμαρχος έθεσε το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης που υφίστανται οι δημότες των Αχαρνών, αφού το κοντινότερο νοσοκομείο βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από τον Δήμο μας. Επίσης τέθηκε το ζήτημα ενίσχυσης σε ιατρικό προσωπικό τόσο του υποκαταστήματος του ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) όσο και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού που σήμερα υπολειτουργούν γι’ αυτό τον λόγο ταλαιπωρώντας τους ασφαλισμένους δημότες των Αχαρνών.

Ιδιαιτέρως στάθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών στην εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου του ΕΚΑΒ στις Αχαρνές τονίζοντας: «Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας πολυπληθής και μεγάλος σε έκταση Δήμος που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από μεγάλα Νοσοκομεία και η διακομιδή ασθενών και έκτακτων περιστατικών είναι προβληματική. Η ύπαρξη μονίμου κλιμακίου του ΕΚΑΒ θα εξυπηρετούσε τόσο τον υπερμεγέθη πληθυσμό των Αχαρνών, όσο και των όμορων δήμων. Πέραν αυτών ο Δήμος Αχαρνών έχει παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση του κλιμακίου του ΕΚΑΒ (στην περιοχή του προφήτη Ηλία)»

Ο νέος Υπουργός Υγείας αμέσως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ ώστε άμεσα να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα της διακομιδής των ασθενών από τις Αχαρνές στα κοντινότερα νοσοκομεία, ενώ δεσμεύτηκε επίσης πως θα επιληφθεί ώστε να ενισχυθεί το ΠΕΔΥ με ιατρούς για να μην περιμένουν μέρες για ένα ραντεβού οι ασφαλισμένοι.

Την ενίσχυση της Πολυκλινικής έχει ήδη εντάξει ο Υπουργός στο πρόγραμμά του με ειδικότητες γιατρών που σήμερα είτε εξυπηρετούν ταυτόχρονα το Κέντρο Υγείας Κερατέας είτε δεν υπάρχουν, όπως οι παιδίατροι. Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Με δεδομένα, τη θεσμική σας ευθύνη στο χώρο της υγείας, αλλά κυρίως την ευαισθησία σας σε θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, προσβλέπουμε στην συνεργασία και συμβολή σας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τους συμπολίτες μας στο Δήμο Αχαρνών»

ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

 Ημέρα ανταλλαγής βιβλίων το Σάββατο 21 Μαρτίου

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 16:00 στο Δημαρχείο Αχαρνών (αίθουσα Εκθέσεων) θα πραγματοποιηθεί η 2η ημέρα ανταλλαγής βιβλίων με στόχο να ενθαρρυνθούν μικροί και μεγάλοι στην ανταλλαγή βιβλίων και να συμμετέχουν ενεργάστο "ταξίδι" του βιβλίου από αναγνώστη σε αναγνώστη.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                          
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ “ΔΙΕΞΟΔΟΣ               
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Νικολάου 3                                             
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671                                                              
Τηλ.: 210-24.09.015                                                             
Φαξ:  210-24.09.016
e- mail: diexod@otenet.gr         
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                
Σε Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ   Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Κέντρο Πρόληψης « Διέξοδος» έχοντας μία πολυετή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης και  στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα εξαρτήσεων, πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, συνεχίζει και αυτή την χρονιά να παρέχει τις υπηρεσίες του στην εκπαιδευτική κοινότητα:

Παρεμβάσεις πρόληψης στο χώρο του σχολείου με θεματολογία:

·        Τα καλά και τα κακά μυστικά (Νηπιαγωγεία)
·        Αντίληψη της διαφορετικότητας και σχολικός εκφοβισμός (Δημοτικά,       Γυμνάσια, Λύκεια)
·        Μύθοι και πραγματικότητες σχετικά με τις εξαρτήσεις (Γυμνάσια, Λύκεια)
·        Βία και επιθετικότητα (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
·        Πρόληψη του Καπνίσματος (τάξεις Δ, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων  Δημοτικών    Σχολείων)
·        Εξειδικευμένη θεματολογία ανάλογα με το αίτημα του σχολείου και του  εκπαιδευτικού

Παρεμβάσεις πρόληψης στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης:

·        Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για δασκάλους και Καθηγητές
·        Ομάδες Γονέων
·        Ομάδες εφήβων
·        Ατομική και οικογενειακή Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής υποστήριξης


Για συνεργασία και οργάνωση παρεμβάσεων απευθυνθείτε:

Δ/νση Επικοινωνίας: Πλατεία Αγ. Νικολάου 3, 2ος όροφος
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-2409015, φαξ: 210-2409016
Email: diexod@otenet.gr                                                              Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης
                                                                                    Κασσαβός Ιωάννης
                                                             Δήμαρχος Αχαρνών


                                                                O Αναπληρωτής Πρόεδρος
                                                                Κωνσταντίνος Καρυδάκης

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κάλεσμα σε Εθελοντική αιμοδοσία από τον Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις 29/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 – 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εορτασμός Εθνικής Επετείου 1821


 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών για τον Εορτασμό της  Εθνικής Επετείου 1821, για την Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015.

Eκδήλωση πραγματοποιείται για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μέσω του Γενικού φιλοπτώχου ταμείου


Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Διεύθυνση Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την αρωγή του Γενικού Φιλοπτώχου ταμείου της Ι.Α.Α., διοργανώνει μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση, στις 30 Μαρτίου 2015, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσιάζοντας την πνευματικότητα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος, μέσα απο τα μουσικά σύνολα, τις χορωδίες και τις ορχήστρες που συνδράμουν στο φιλανθρωπικό αλλά και πολιτιστικό έργο της εκκλησίας.

Το δραματικό και μουσικό δρωμένο με τον τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΝΑ ΘΕΟΥ», είναι ένα αφιέρωμα στο πρόσωπο της Παναγίας, ως μητέρας του Θεανθρώπου Χριστού και όλου του ανθρωπίνου γένους. Και μέσα από τη μητέρα του Θεανθρώπου γίνεται ένα αφιέρωμα στη Μητρότητα και εν γένει στη μορφή της Μάνας.

Στον Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας ο Δήμαρχος Αχαρνών για τα στρατόπεδα στις Αχαρνές

 
Τον Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαο Τόσκα επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη
 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε στον νέο Υφυπουργό ζητήματα σχετικά με τα στρατόπεδα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, εστιάζοντας στην απομάκρυνση του Στρατοπέδου Παπαστάθη που βρίσκεται επί της οδού Φιλαδελφείας 
 

Επανέρχεται η Δημοτική Αστυνομία και στον Δήμο Αχαρνών! 
Η αλήθεια είναι πως μας ξένιζε όταν ένας δημοτικός αστυνόμος μας έκανε παρατήρηση γιατί παρκάραμε στο πεζοδρόμιο, ή εκνευριζόμασταν όταν στο παρμπρίζ αντικρίζαμε το ροζ χαρτάκι της κλήσης! Όμως κακά τα ψέμματα η απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας και από τον Δήμο Αχαρνών είναι πλέον αισθητή και η επανασύστασή της πλέον απαραίτητη!

Στο νομοσχέδιο για την επαναπρόσληψη των απολυμένων που πρόκειται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος θα συμπεριληφθεί τελικά η ρύθμιση για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Η άμεση κατάθεση της ρύθμισης θα γίνει καθώς ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προβλήματα τα οποία επικαλούνταν μέχρι χθες πηγές του υπουργείου, μεταφέροντας χρονικά τη σχετική ρύθμιση για μεταγενέστερο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών με τη ρύθμιση θα προβλέπεται ότι θα επανέλθουν στους δήμους όσοι υπάλληλοι μετά τη διάλυσή της Δημοτικής Αστυνομίας μετακινήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δημοτικοί αστυνόμοι των Αχαρνών, που στην πλειοψηφία τους ήταν και συνδημότες μας, από την ανυπαρξία που τους έριξαν κάνοντας δουλειές γραφείου ή ακόμη και τους κηπουρούς θα επανέλθουν στα πόστα τους, στην δουλειά που οι ίδιοι είχαν επιλέξει να μπουν!

Πλέον θα δούμε να μπαίνει ξανά τάξη σε θέματα στάθμευσης, ακόμη και σε θέματα λαϊκών αγορών που λόγω της έλλειψης προσωπικού και ελέγχων οι πάγκοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν κλείσει κεντρικούς δρόμους παράνομα προκαλώντας σοβαρότατα προβλήματα.

2o Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών : Συμμετοχή στην εκστρατεία της Act!onAid για την αναδοχή παιδιών

 
To 2o Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, εκπροσωπώντας την δημοτική εκπαίδευση της Ελλάδας συμμετέχει, ανάμεσα σε ιδιωτικά σχολεία, στην εκστρατεία της Actionaid για την αναδοχή  παιδιών και είμαστε πολύ περήφανοι γι΄αυτό!


Πώς γίνεται το σχολείο μου Ανάδοχο;  

Βουλή: Όλη η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για τις αποζημιώσεις

 http://www.defence-point.gr/news/wp-content/uploads/2015/03/Tsipras_Vouli.jpg
Αίσθηση προκαλεί ήδη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ομιλία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, εγκαινιάζοντας έτσι επίσημα την περίοδο μιας πιο “επιθετικής” διεκδίκησής τους, μια διαδικασία συνδεδεμένη με την ευρύτερη διαπραγμάτευση με την ηγέτιδα – λόγω ειδικού βάρους, κυρίως οικονομικού – χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διευθέτηση του προβλήματος του ελληνικού δημοσίου χρέους…
 
Κυρία Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 


Εξαρθρώθηκε σπείρα που λήστευε οδηγούς στις Αχαρνές

 Εξαρθρώθηκε σπείρα που λήστευε οδηγούς

Συνελήφθησαν πέντε Ελληνες Ρομά ενώ εξιχνιάσθηκαν συνολικά 18 περιπτώσεις

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες, σε βάρος οδηγών ταξί και Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 6-3-2015, στην περιοχή των Αχαρνών, πέντε Ελληνες Ρομά, ηλικίας 13, 16, 16, 22 και 23 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ αναζητείται άγνωστος αριθμός συνεργών τους.