Στη μάχη κατά των πυρκαγιών στην βορειοανατολική Αττική ο Δήμος Αχαρνών


Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών στη βορειοανατολική Αττική, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών, με εντολή του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού συμμετείχε με μέσα και προσωπικό.

Υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών και μικρό πυροσβεστικό όχημα με τα πληρώματά τους, ετέθησαν υπό την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδράμοντας στις υπεράνθρωπες προσπάθειες για το περιορισμό των πυρκαγιών στην βορειοανατολική Αττική.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός βρίσκεται σε συνεχή επαφή, με τον Δήμαρχο Ωρωπού  κ. Θωμά Ρούσση, τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Καραμέρο και τον Δασάρχη κ. Γιώργο Αμοργιανιώτη, καθιστώντας μέσα και προσωπικό του Δήμου Αχαρνών, άμεσα διαθέσιμα στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Τα μέτωπα της φωτιάς στην βορειοανατολική Αττική επισκέφτηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών αλλά και όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός για την περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την καταστροφή των περιουσιών των πολιτών καθώς και για την τεράστια οικολογική καταστροφή που αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην βορειοανατολική Αττική αναφέροντας:

"Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην βορειοανατολική Αττική, οχήματα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, συμμετείχαν  ενεργά στις προσπάθειες κατάσβεσης, επιχειρώντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Παραμένουμε σε αυξημένη ετοιμότητα εφαρμόζοντας τον σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει κατά την ευρεία σύσκεψη του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών τον περασμένο Μάιο, με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπροσώπων τοπικών φορέων και εθελοντών.

 Οι σκέψεις μας είναι κοντά στο επίγειο και ιπτάμενο προσωπικό της Πυροσβεστική Υπηρεσίας και το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, που δίνουν άνιση μάχη με την φωτιά, για την προστασία, ανθρώπων, περιουσίων και του Περιβάλλοντος".

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Αυγούστου 2017

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14-23)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Τότε, προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό ἐκείνο, ὅταν ἦλθε ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸ πλῆθος, τὸν ἐπλησίασε ἕνας καί, γονατιστός, τοῦ ἔλεγε, «Κύριε, ἐλέησε τὸ παιδί μου, διότι σεληνιάζεται καὶ ὑποφέρει πολύ. Πολλὲς φορὲς πέφτει στὴ φωτιὰ καὶ πολλὲς φορὲς στὸ νερό. Καὶ τὸν ἔφερα εἰς τοὺς μαθητάς σου ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν θεραπεύσουν».
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπε, «Ὦ γενεὰ ἄπιστη καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε θὰ εἶμαι μαζί σας; Ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχωμαι; Φέρετέ μου αὐτὸν ἐδῶ». Καὶ ἐπέπληξε αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐβγῆκε ἀπὸ αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθηκε τὸ παιδὶ ἀπὸ τὴν ὥραν ἐκείνην.
Τότε ἦλθαν οἱ μαθηταὶ εἰς τὸν Ἰησοῦν ἰδιαιτέρως καὶ τοῦ εἶπαν, «Γιατὶ ἐμεῖς δὲν μπορέσαμε νὰ τὸ βγάλωμε;». Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Ἐξ αἰτίας τῆς ἀπιστίας σας. Σᾶς βεβαιῶ, ἐὰν ἔχετε πίστιν σὰν τὸν σπόρο τοῦ σιναπιοῦ θὰ πῆτε εἰς τὸ βουνὸ αὐτό, «Μετατοπίσου ἀπὸ ἐδῶ ἐκεῖ», καὶ θὰ μετατοπισθῇ καὶ τίποτε δὲν θᾶ σᾶς εἶναι ἀδύνατον. Τοῦτο δὲ τὸ γένος δὲν βγαίνει παρὰ μόνο μὲ προσευχὴν καὶ νηστείαν».

Ὅταν δὲ περιεφέροντο εἰς τὴν Γαλιλαίαν, τοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, «Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει νὰ παραδοθῇ σὲ χέρια ἀνθρώπων. Καὶ θὰ τὸν φονεύσουν καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν θὰ αναστηθῇ». Καὶ ἐλυπήθηκαν πάρα πολύ.

Ο Πέτρος Δημητρίου νέος Προπονητής του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ


Την τεχνική ηγεσία του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ για τη νέα αθλητική σεζόν αναλαμβάνει ο Προπονητής Πέτρος Δημητρίου. Τα χέρια έδωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Κλήμης Κολιός με τον έμπειρο στην κατηγορία Προπονητή που έχει μακρά πορεία σε ομάδες όπως ο Εθνιικός Αστέρας, ο Φωκικός, ο Πανηλειακός, ο Βύζαντας Μεγάρων, καθώς επίσης έχει διατελέσει Προπονητής και σε Παναιγιάλειο, Προοδευτική, Πεύκη, Ηλιούπολη, Βύζαντα κ.ά. ομάδες της Γ' Κατηγορίας.

Με δήλωση του Πρόεδρος της ΠΑΕ δήλωσε: “Καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ τον Πέτρο Δημητρίου και του ευχόμαστε να δουλέψει σκληρά ώστε η ομάδα μας να πετυχαίνει μόνο νίκες!”

Να τονίσουμε πως ήδη πραγματοποιούνται επαφές και με ποδοσφαιριστές ώστε να συσταθεί ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό νέο ρόστερ.

Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αχαρνών « Ολυμπιονίκης Μπάμπης Χολίδης».
Η Δημοτική Αρχή πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αχαρνών  πραγματοποιεί εργασίες  συντήρησης στο κλειστό γυμναστήριο “Ολυμπιονίκης Μπάμπης Χολίδης”.

Στόχος όλων είναι το κλειστό γυμναστήριο να είναι έτοιμο την ερχόμενη σεζόν ώστε να δοθεί προς χρήση στους Δημότες των Αχαρνών.

Μέχρι στιγμής, έχει ήδη επιδιορθωθεί η στέγη του γυμναστήριου, ενώ τα δυο ολοκαίνουργια γήπεδα τένις είναι έτοιμα προς χρήση, για την ερχόμενη σεζόν.

Συνεχίζονται όμως και οι παρεμβάσεις καλλωπισμού του κτιρίου, με ζωγραφικές παραστάσεις αθλητικών θεμάτων στους εξωτερικούς τοίχους.

Επίσης συνεχίζονται οι εργασίες βαφής στον χώρο υποδοχής, αλλά και στον χώρο του ήδη ανακαινισμένου γυμναστήριου.